11 mei 2015

De aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders

Hoewel de aandeelhouders van een kapitaalvennootschap in principe een beperkte aansprakelijkheid genieten, kunnen de aandeelhouders die ook een bestuursmandaat uitoefenen, aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen die ze als mandataris verrichten. Deze aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders is dan ook een voorbeeld van de relativiteit van de beperking van aansprakelijkheid. De bepalingen verschillen al naargelang het gaat om de leden van de raad van bestuur, de leden van het directiecomité, of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur. De hieronder uiteengezette principes zijn van toepassing op de NV, maar kunnen grosso modo ook worden toegepast in de BVBA, CVBA en Comm.VA. behoudens een aantal eigenheden typisch voor deze vennootschapsvormen.