7 mei 2015

Categorieën: Arbeidsrecht

De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden

In het kader van de 24uurseconomie en toenemende flexibilisering van de arbeid krijgt een toenemend aantal werknemers het etiket ‘kaderlid’ of ‘leidinggevende’ opgeplakt om te ontsnappen aan het keurslijf van de arbeidsrechtelijke beperkingen op het vlak van arbeidstijd. Bepaalde personen met een leidinggevende functie en/of vertrouwenspost worden namelijk onttrokken aan de arbeidstijdbepalingen van de Arbeidswet. Daarbij hebben werknemers met een leidinggevende functie geen recht op overloon op basis van artikel 29 van de Arbeidswet.