10 maart 2015

Categorieën: Overheidsrecht

Hersteldecreet van25 april2014

Het Vlaams Parlement heeft in het nieuwe Hersteldecreet een regeling uitgewerkt die de mogelijkheid biedt om te voorzien in rechtsherstel voor de RUP’s waarvan het plan-MER werd opgesteld met toepassing van het integratiespoor.