10 maart 2015

Decreet van25 april2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning

De integratie van de milieu- en de stedenbouwkundige vergunning tot één Omgevingsvergunning vraagt ook om een gecoördineerde aanpak bij het toezicht op de toepassing van de regels uit die omgevingsvergunning en bij het vervolgen van overtredingen. In het decreet van 25 april 2014 wordt de handhaving van de vroegere milieu- en stedenbouwkundige vergunning op elkaar afgestemd.