10 maart 2015

De aanplakking van een vergunning

Van zodra de aanvrager van een vergunning het nieuws krijgt dat zijn vergunning werd verleend, dient hij over te gaan tot aanplakking. Deze aanplakking is niet zomaar een formaliteit. Integendeel, zij is van groot belang omdat zij als uitgangspunt wordt genomen om de beroepstermijn voor belanghebbende derden te berekenen.