12 december 2014

Categorieën: Overheidsrecht

Wijziging bepalingen watertoets en goedkeuring uitvoeringsbesluit complexe projecten

De Vlaamse Regering wijzigt diverse bepalingen van het besluit dat de regels voor de toepassing van de watertoets vastlegt.
Het gaat om een optimalisering van de regelgeving, het doorvoeren van een aantal technische aanpassingen en het verhelpen van een aantal onduidelijkheden.

De Vlaamse Regering hecht ook haar definitieve goedkeuring aan een uitvoeringsbesluit bij het decreet Complexe Projecten.
Het decreet Complexe Projecten moet toelaten om bouwprojecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang ñ zoals bv. een stationsomgeving of een belangrijke verbindingsweg – sneller te realiseren.

Eerder hebben wij over dit onderwerp reeds informatie verschaft op onze blog.