28 november 2014

Categorieën: Geen categorie

Aangaande de formulieren die moeten worden teruggestuurd bij een verkeersinbreuk met bedrijfswagen werd de onoverwinnelijke dwaling aanvaard wegens verwarrende vermeldingen op het antwoordformulier.

Op 27 oktober 2014 heeft de Politierechtbank te Sint-Niklaas onder meer het volgende geoordeeld :

M.b.t. de tweede inbreuk, deze op art. 67ter al.4 VW, werpt de beklaagde op dat hij de inbreuk nooit heeft betwist en dat hij het antwoordformulier, dat gevoegd was bij het afschrift van het proces-verbaal, derhalve niet moest terugsturen.

Wij moeten inderdaad vaststellen dat de bovenste zin van het antwoordformulier luidt als volgt
‘Formulier terug te sturen binnen de 15 dagen in geval van betwisting’

De overheid zelf maakt zodoende de verplichting tot het terugsturen van het antwoordformulier enkel verplichtend indien de overtreding wordt betwist door de titularis van de nummerplaat.
Dit is nooit gebeurd en alleszins is het zo dat de beklaagde door de overheid, inzonderheid de Federale Politie Wegpolitie Oost-Vlaanderen, in een onoverkomelijke dwaling is gebracht.

Voor het feit B wordt hij dan ook vrijgesproken.