26 november 2014

Opleiding onteigeningsrecht op2,9, 16 december2014

Op 2, 9 en 16 december 2014 organiseert Escala opnieuw een opleiding Onteigeningsrecht. Forum advocaten verzorgt in samenwerking met GSJ-advocaten de inhoud hiervan. Mr. Reiner Tijs (Forum advocaten) bespreekt in de eerste sessie de wezenskenmerken van de onteigening en de voorwaarden om tot onteigening te kunnen overgaan. In de tweede sessie bespreekt hij de administratieve onteigeningsprocedure. Mr. Nele Ansoms (GSJ-advocaten) bespreekt in de derde sessie de gerechtelijke onteigeningsprocedure en de onteigeningsvergoeding. De drie sessies samen geven een duidelijk overzicht van het huidige onteigeningsrecht. Met de zesde staatshervorming zijn ook de krijtlijnen uitgezet om een Vlaams georiÎnteerd onteigeningsrecht vorm te geven. Mr. Reiner Tijs zal hieraan tijdens de eerste sessie ook aandacht besteden. Inschrijven kan via de website van Escala (www.escala.be).