26 november 2014

Dag van de Ruimtelijke Ordening op28 november2014

Op 28 november 2014 is Forum advocaten opnieuw vertegenwoordigd op de dag van de Ruimtelijke ordening welke georganiseerd wordt door Escala. Mr. Reiner Tijs neemt twee sessies voor zijn rekening. In de eerste sessie wordt het ABC van de ruimtelijke ordening uiteengezet. De tweede sessie heeft betrekking op stedenbouwkundige verordeningen. Tijdens de uiteenzetting wordt ingegaan op de historische context van de verordeningen, de inhoud ervan, de aard, de verhouding tot andere instrumenten, de wijze van opmaak, de interpretatie van de voorschriften enz. Tevens worden juridische en praktische wenken gegeven voor een correcte opmaak van stedenbouwkundige verordeningen. Hierover zal binnenkort ook een boek gepubliceerd worden. Inschrijven kan via de website van Escala (www.escala.be).