29 oktober 2014

Decreet Complexe Projecten

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de complexe projecten werd op 27 augustus 2014 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De bedoeling van het decreet is om specifiek voor complexe projecten (vb. grootschalige infrastructuurprojecten zoals de aanleg van een snelweg etc.) een facultatieve procedure ‘sui generis’ te introduceren, gekoppeld aan twee nieuwe soorten overheidsbesluiten ‘sui generis’ (het voorkeursbesluit en het projectbesluit). Het proces en de procedure van de complexe projecten heeft tot doel een optimaler, geordend en parallel verloop te kennen ten opzichte van de huidige afzonderlijke procedures en stappen in functie van het wijzigen van de bestemming door een RUP en het bekomen van de onderscheiden vergunningen, machtigingen en/of toelatingen.