13 oktober 2014

Categorieën: Overheidsrecht

Website interne controle / organisatiebeheersing binnen de Vlaamse Overheid

Binnen de Vlaamse Overheid is er heel wat informatie beschikbaar omtrent het uitbouwen van een systeem van organisatiebeheersing/interne controle. Al deze informatie is thans gegroepeerd en beschikbaar op volgende website: †http://www.bestuurszaken.be/organisatiebeheersinginterne-controle

Deze webpagina is ingedeeld aan de hand van de themaís uit de ëleidraad interne controle / organisatiebeheersingí, en wordt op regelmatige basis aangevuld en aangepast.