12 september 2014

Categorieën: Omgevingsrecht

Omzendbrief RO/2014/02 van25 april2014

De omzendbrief RO/2014/02 van 25 april 2014 schept een afwegingskader voor de beoordeling van vergunningsaanvragen voor de inplanting van grootschalige windturbines voor de productie van groene stroom.

Dit afwegingskader wordt besproken in volgende presentatie: