29 augustus 2014

De nietigheidssanctie bij overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest

Er bestaat veel verwarring omtrent de sanctie ingeval een grond overgedragen wordt zonder voorafgaand bodemattest. Stilaan kristalliseert de rechtspraak zich uit rond de begrippen rechtmatig belang en rechtsmisbruik.