17 juli 2014

De nieuwe Pandwet (11.7.2013)

Zwaartepunten van de wet : – Het pand wordt voortaan een consensuele overeenkomst – Tegenwerpelijkheid door registratie – Geen onderscheid tussen burgerlijk recht en handelsrecht – Regeling eigendomsvoorbehoud en retentierecht – Invoering van de zekerheidstrust – Modernisering van de uitwinning