12 mei 2014

Categorieën: Sociaal recht

Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden

Het Grondwettelijk Hof heeft op 7 juli 2011 een arrest geveld dat de wetgever heeft verplicht om de discriminatie tussen arbeiders en bedienden op te heffen voor wat betreft de opzeggingstermijnen ingeval van ontslag en carensdag. Net zoals in zijn eerder arrest van 8 juli 1993 oordeelt het Hof dat de verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden niet langer objectief en redelijk verantwoord zijn op grond van het onderscheidingscriterium, nl. de manuele of intellectuele aard van het werk.