15 januari 2014

De omgevingsvergunning

Binnenkort worden de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning geïntegreerd in één vergunning, nl. de omgevingsvergunning. Daarmee zouden de administratieve lasten voor de bedrijven moeten verminderen.