4 december 2013

Taalgebruik in internationale handelsbetrekkingen

De rechtbank van koophandel te Oudenaarde besliste hetvolgende:

“Gezien uit het voorliggende emailverkeer blijkt dat verwerende partij minstens op passieve wijze de Engelstalige berichten van eisende partij begreep gezien zij er hetzij in het Spaans hetzij in het Engels een antwoord op kon formuleren, wordt verwerende partij geacht voormeld bevoegdheidsbeding te hebben begrepen en dit vervolgens stilzwijgend te hebben aanvaard”.

Conclusie: lever als handelaar bij internationale transacties niet te veel inspanningen om een taal die niet de uwe is, toch te gebruiken.