25 september 2013

Dag van de ruimtelijke ordening

Reiner TIJS zal op 29 november 2013 op de ëDag van de ruimtelijke ordeningí spreken over milieueffectenrapportage (inschrijven kan via www.escala.be).