Internationaal privaatrecht

Internationaal grensoverschrijdende geschillen brengen verschillende potentiële conflicten met zich mee zoals de vraag naar:

  • welk recht is er van toepassing?
  • welke rechter is bevoegd om te oordelen over een zaak?
  • is een beslissing van een land zomaar erkend in een ander land of moet er een erkenningsprocedure worden doorlopen?

Om deze vragen te beantwoorden maakt men gebruik van internationaal conflictenrecht oftewel het internationaal privaatrecht genaamd. Dit zijn internationale of nationale juridische instrumenten die aangeven welk recht van toepassing is, en welke rechter bevoegd is en hoe een bepaald document moet worden erkend in een andere land dan het land van oorsprong.

Het internationaal privaatrecht heeft ook een invloed op de inhoud van overeenkomsten aangezien er specifieke clausules bestaan die partijen in hun contracten kunnen opnemen om een bepaald recht te kiezen of een bepaald gerecht. Het is evenwel niet altijd zo dat partijen vrij zijn om zonder meer alles onderlig af te spreken.

Ook bestaat er supranationaal uniform recht voor bepaalde takken van het recht (zoals het Weens Koopverdrag).

Alleszins zit u bij Forum Advocaten goed gezien de doorgedreven kennis en expertise in internationale geschillen.

Jana Kern

Jana Kern spreekt vloeiend 6 talen en heeft in verschillende landen en continenten gewoond. Deze combinatie zorgt ervoor dat zij niet alleen de taal van de cliënt in kwestie spreekt en begrijpt, maar dat zij ook op de hoogte is van het cultureel facet achter de taal, hetgeen van belang is om de noden van de cliënt volledig te begrijpen. Zij is gedreven om de cliënten in hun eigen taal bij te staan in haar vakgebied arbeids- en sociaal recht evenals in de coördinerende rol van projectmanager voor internationale (bouw) ondernemingen of particulieren die in België of in het buitenland bijstand nodig hebben in diverse praktijkgebieden. Als contactpersoon geeft zij binnen het kantoor de nodige aansturing aan de advocaten actief in het gespecialiseerde vakgebied evenals aan de correspondenten in haar netwerk buiten België in functie van de noden van de cliënt.

In haar dienstverlening combineert zij perfectionisme met eenvoud, zodat de cliënten over de grenzen heen snel de essentie begrijpen van wat nodig is om internationaal te ondernemen.

Onze recente publicaties