Overheid

Forum Advocaten is sterk gespecialiseerd in het recht dat de verhouding regelt van ondernemingen en burgers met de overheid. Dit ‘publiek’ recht wijkt op heel wat punten af van het ‘privaatrecht’ (dat de verhouding regelt tussen burgers en ondernemingen onderling). Het is dan ook ‘bijzonder’ recht waarvoor een bijzondere expertise vereist is.

Voor de overheid geldt bijzonder recht. Forum Advocaten biedt bijzondere expertise 

Uw zaak is onze expertise. Onze advocaten staan voor u klaar.

Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht dat de relatie regelt tussen private ondernemingen en burgers enerzijds en de overheid anderzijds. Als advocaat, docent en auteur combineert hij een doorgedreven juridische kennis met een jarenlange praktische ervaring. Op basis van deze kennis leidt hij een team advocaten aan wie hij deze kennis doorgeeft in diverse takken van het overheidsrecht, zoals het grondwettelijk recht, bestuursrecht, omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Forum Advocaten treedt vaak op voor de overheid, zoals het Vlaams gewest, de provincie, verschillende steden en gemeenten, intercommunales, maar ook voor particulieren en ondernemingen.

Daarbij voert hij samen met zijn team grotendeels procedures voor administratieve overheden (administratieve beroepen bij de Deputatie, bij de Minister,..), administratieve rechtscolleges (Raad voor Vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege,…), Raad van State, Grondwettelijk Hof (vroeger Arbitragehof) en de verschillende hoven en rechtbanken, zowel als eiser/verzoeker en als verweerder.

Neem contact op met Reiner

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by