Omgeving (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu)

Het omgevingsrecht omvat het recht inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu en aanverwante domeinen.

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

 • Opmaak van plannen zoals structuurplannen, beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Begeleiding en juridisch advies bij het behandelen van aanvragen tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, voor het verkavelen van gronden, voor het exploiteren van hinderlijke inrichtingen, voor kleinhandelsvestigingen, ….
 • Beroepen tegen omgevingsvergunningen: zowel administratieve beroepen (bij de deputatie) als beroepen tot schorsing en/of vernietiging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • Advisering bij de behandeling van bezwaarschriften tegen vergunningen
 • Procedures in verband met de bescherming als landschap, als monument of als dorpsgezicht.
 • Dossiers m.b.t. planschade en planbaten
 • Onteigeningen in het kader van de opmaak van bepaalde plannen
 • Strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures m.b.t. handhaving inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu (stakingsvorderingen, herstelvorderingen)
 • Problemen i.v.m. lawaai- en geurhinder (discotheken, cafés, varkenskwekerijen, …)
 • Fiscale aspecten van het milieurecht: heffing ter bestrijding van de verkrotting en de leegstand, waterheffing, …
 • Tal van andere met deze materie verband houdende aspecten

Uw zaak is onze expertise. Onze advocaten staan voor u klaar.

Neem contact op met Reiner
Bouw, vastgoed en projectontwikkeling
Overheid

Reiner Tijs

r.tijs@forumadvocaten.be

+32 3 369 95 65

Neem contact op met Joram
Bouw, vastgoed en projectontwikkeling
Overheid

Joram Maes

j.maes@forumadvocaten.be

+32 3 369 95 65

Neem contact op met Laura
Bouw, vastgoed en projectontwikkeling
Overheid

Laura Van Dooren

l.vandooren@forumadvocaten.be

+32 3 369 95 65

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by