Grondrechten

Heel wat fundamentele burgerlijke en politieke rechten worden gewaarborgd in de grondwet, zoals o.a. de bescherming van het eigendomsrecht, de openbaarheid van bestuur, het gelijkheidsbeginsel, … De overheid – en ook de wetgever – moet deze grondrechten respecteren.

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

  • Procedures tot schorsing en vernietiging van bepaalde wetten, decreten en ordonnanties voor het Grondwettelijk Hof
  • Prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof
  • Bevoegdheidsverdelende regels
  • Federale loyauteit
  • Gelijkheid en niet-discriminatie
  • Rechten en vrijheden (recht op gezond leefmilieu, eigendomsbescherming en waarborgen m.b.t. onteigening, openbaarheid van bestuur, ...)

Uw zaak is onze expertise. Onze advocaten staan voor u klaar.

Neem contact op met Reiner
Bouw, vastgoed en projectontwikkeling
Overheid

Reiner Tijs

r.tijs@forumadvocaten.be

+32 3 369 95 65

Neem contact op met Joram
Bouw, vastgoed en projectontwikkeling
Overheid

Joram Maes

j.maes@forumadvocaten.be

+32 3 369 95 65

Neem contact op met Laura
Bouw, vastgoed en projectontwikkeling
Overheid

Laura Van Dooren

l.vandooren@forumadvocaten.be

+32 3 369 95 65

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by