Waarom Forum Advocaten

Welkom bij Forum Advocaten: we vormen een hecht juridisch team dat ‘excellent juridisch denken’ combineert met ‘maximaal oplossingsgericht handelen’. Voor ons staat een oprechte, warme, nabije en duurzame relatie met onze cliënten en medewerkers centraal.

We work for people not clients

Wij geloven in de kracht van een relatiegerichte advocatuur

Deze overtuiging vormt de kern van alles wat we doen en waarin we ons ook onderscheiden. Wij kijken steeds verder dan de louter juridische aspecten van een zaak. Minstens zo belangrijk zijn de (onderliggende) professionele en andere relaties. Enkele voorbeelden:

 • Een bouwproject binnen een redelijk tijdskader voltooien lukt enkel wanneer men ook oog heeft voor de relatie met de ‘omgeving’ en voor zover men de relaties met de overheid niet uit het oog verliest.
 • Een familiebedrijf herstructureren zonder voeling te hebben met de onderliggende familiale verhoudingen, loopt zelden goed af.
 • Een contract sluiten met een buitenlandse onderneming kan enkel wanneer men ook vertrouwd is met de taal en culturele eigenheid…

Onze relatiegerichtheid zet zich door op alle vlakken. Niet alleen in de aanpak van specifieke dossiers, maar ook in de relatie met onze cliënten en medewerkers. We streven daarbij steeds naar warme duurzame relaties waarbij we bouwen op vertrouwen.

Dit vormt een belangrijke sleutel tot succes:

 • Met een relatiegerichte advocatuur bieden we tal van voordelen die de traditionele advocatuur niet kan bieden.
 • We slagen daarin omdat onze focus, uitgangspunt, methodiek en doel anders is.
  • We focussen niet zozeer of niet alleen op gelijk krijgen, maar vooral op de belangen en relaties die echt op het spel staan.
  • Ons uitgangspunt is niet een zaak of een recht, maar een cliënt als centrum van belangen en (professionele) relaties.
  • Onze methode bestaat niet in het creëren van afstand, maar door het maken van contact en verbinding, door te bemiddelen en/of een regeling na te streven als het kan en pas te procederen als het moet.
  • We gaan niet voor gewin op korte termijn, maar voor een duurzame oplossing op lange termijn.

 • We slagen daarin omdat onze relatie met onze cliënten anders is:
  • We zetten onszelf niet op een voetstuk, maar we stellen de belangen van onze cliënten centraal
  • We werken niet alleen aan een ‘dossier’, maar vooral aan een duurzame en vertrouwensvolle relatie door kwalitatief werk af te leveren tegen een eerlijke prijs en door transparant te communiceren waarbij we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
 • We slagen daarin omdat ook onze interne werkwijze anders is:
  • Onze mensen beschikken niet alleen over de vereiste juridische expertise en ervaring, maar ook over een dosis flexibiliteit en creativiteit
  • We motiveren geen mensen maar werken met gemotiveerde mensen
  • We werken aan een duurzame relatie, zodat een hecht teamverband ontstaat met weinig verloop/of een regeling na te streven als het kan en pas te procederen als het moet.
  • We werken zonder logge hiërarchische structureren maar met een coachend leiderschap waarbij individuele ontplooiing/vrijheid/flexibiliteit worden gecombineerd met verantwoordelijkheid voor het kantoor in zijn geheel
We vormen één team met verschillende juridische experten

We vormen één team met verschillende juridische experten

We ontzorgen onze cliënten op juridisch vlak. We staan voor hen klaar als één team, maar met experten in diverse rechtsdomeinen.

We zijn gedreven en gepassioneerd door het recht. We trachten vanuit onze juridische expertise steeds maximaal oplossingsgericht te handelen.

Wij geven enkel advies waarin we zélf oprecht geloven en waarbij steeds rekening gehouden wordt met de (professionele) relaties en belangen die er écht toe doen.

We zijn een huis van vertrouwen

We zijn een huis van vertrouwen

We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We communiceren open en transparant naar onze klanten en we luisteren naar hen. Zo ontstaat vertrouwen, hetgeen de basis vormt van een duurzame samenwerking.

Ook ‘in-house’ staat vertrouwen centraal. We werken met gemotiveerde, gedreven en loyale mensen, waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid elkaar in evenwicht houden. Zo kunnen wij onszelf maximaal ontplooien, maar steeds met respect voor het ganse team. We creëren ook ruimte voor feedback, kritiek, creatieve oplossingen en vernieuwingen. We trachten onszelf steeds te verbeteren. Op die manier bieden we een aangename en stabiele werkomgeving van waaruit we onze cliënten op de best mogelijke manier en op duurzame wijze kunnen ondersteunen.

We spreken uw taal

We spreken uw taal

Onze diensten worden naast het Nederlands ook aangeboden in het Engels, Frans, Duits, Portugees en Spaans. U ontvangt dus full-service over de grenzen en cultuurverschillen heen.

Wij communiceren op een heldere en transparante manier. Ook over erelonen en kosten die steeds in verhouding staan tot de geleverde meerwaarde.

U beslist wat er gebeurt, wij bieden u de nodige ondersteuning en nemen zelf het woord

We bieden een snelle dienstverlening met doordachte maatgerichte oplossingen

We bieden een snelle dienstverlening met doordachte maatgerichte oplossingen

Wij laten u niet wachten en nemen onmiddellijk met u contact op. We respecteren afgesproken termijnen. Bij de behandeling van uw zaak informeren we u over de termijnen waarmee u rekening dient te houden.

Onze adviezen zijn gebaseerd op reeds verworven inzichten en een diepgaande expertise in ons vak.

Wij handelen steeds maximaal oplossingsgericht.

We werken samen ‘in’ en (vooral) ‘aan’ een ‘geweldig’ kantoor.

We werken samen ‘in’ en (vooral) ‘aan’ een ‘geweldig’ kantoor.

Maar hoe doen we dat?

 • Met geweldige, gemotiveerde, gedisciplineerde, verantwoordelijke, kritische en loyale mensen!
 • Door moeilijkheden niet te ontlopen, maar met een sterk geloof in het succes van onze eigen karakteristieke aanpak
 • Door coherent en consistent te werken in functie van drie factoren: ‘uitblinken, passie en economische/maatschappelijke relevantie’.
 • In functie van een duidelijke missie (focus op een relatiegerichte advocatuur) en visie (excellent juridisch denken, maximaal oplossingsgericht handelen en duurzaam samenwerken) op basis van gedeelde waarden (verantwoordelijkheid, eerlijkheid, openheid)
 • Waarbij we als één team werken aan een gezamenlijk succesverhaal.

Onze cliënten

Als we mogen kiezen, werken we het liefst samen met gelijkgezinde cliënten. Ondernemingen en mensen die onze missie, visie en waarden delen, met een passie voor hun zaak, die verantwoordelijk, open en eerlijk in het leven staan, met oog voor wat er rondom hen gebeurt. Bedrijven en mensen die, ook als het eens misgaat, sterk geloven in hun zaak en zich daarbij juridisch willen laten ondersteunen.

Zo werken we heel graag voor deze cliënten:

 • Projectontwikkelaars die sterke, vernieuwende, creatieve en duurzame projecten realiseren, in harmonie met de omgeving.
 • Overheden die sterk inzetten op transparante besluitvorming, goed gemotiveerde besluiten en die streven naar verbondenheid/nabijheid met hun burgers in hun ruimtelijk beleid, handhavingsbeleid, mobiliteitsbeleid enz…
 • Ondernemingen met een sterke identiteit, die geloven in hun zaak en die (juridische) expertise en ervaring weten te waarderen
 • Ondernemingen die een sterke maatschappelijke meerwaarde bieden door de producten die ze ontwikkelen of de diensten die ze verlenen.
 • Buitenlandse ondernemingen die de Belgische markt betreden en zich daarbij (juridisch) laten bijstaan
 • Vrije beroepers die een passie hebben voor hun beroep en die hun expertise dagelijks ten dienste stellen om hun cliënten/patiënten vooruit te helpen.
 • Werkgevers die de ontplooiing van hun eigen werknemers vooropstellen om zo de onderneming in zijn geheel te doen groeien.
 • Ondernemers die risico’s durven nemen vanuit een sterk geloof in hun producten/diensten en die niet opgeven bij een tegenslag.
 • Burgers die zich geëngageerd en maatschappelijk verantwoord inzetten om hun omgeving te verbeteren.
 • Makelaars met een passie voor vastgoed.
 • Architecten met creatieve en vernieuwende ideeën
 • Aannemers die de meest creatieve ideeën tot werkelijkheid wekken.

Onze cliënten zijn veeleisend en hebben ambitie. Ze hebben een duidelijke missie en doel. Wij werken met onze expertise de (juridische) bezwaren vakkundig weg en reiken vanuit onze ervaring praktische (juridische) oplossingen aan om deze missie te doen slagen en het doel te bereiken.

Herkent u zich hierin? Neem dan zeker eens met ons contact.

We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen

Uw zaak, onze expertise

U wenst een raadgever die meer doet dan enkel uw probleem juridisch analyseren en een procedure voeren waar u van vervreemdt. Omdat wij onze cliënten kennen weten wij wat voor hen belangrijk is: een adequaat en doortastend optreden met heldere adviezen en concrete stappen. Wij kijken verder dan het juridische en overleggen proactief wat de mogelijkheden zijn.

Ons kantoor biedt u die kwaliteitsvolle juridische dienstverlening en beschikt over een uitgebreide juridische knowhow in diverse rechtsdomeinen.
Wij begrijpen dat transparante communicatie, een duurzame vertrouwensrelatie, proactief handelen en aandachtig luisteren de beste kansen op succes garanderen.

Neem contact op

Het team van Forum Advocaten

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by