relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Waarom Forum Advocaten

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor in Antwerpen.

Forum Advocaten is zoveel meer dan gewoon een advocatenkantoor. We vormen een (h)echt juridisch team dat ‘excellent juridisch denken’ combineert met ‘maximaal oplossingsgericht handelen’. Als advocatenkantoor zijn we er van overtuigd dat een oprechte, warme, nabije en duurzame relatie met onze cliënten en medewerkers centraal staat.

We work for people not clients

Wij geloven in de kracht van een relatiegerichte advocatuur

Deze overtuiging vormt de kern van alles wat we doen en waarin we ons onderscheiden van andere advocatenkantoren. Onze advocaten kijken steeds verder dan de louter juridische aspecten van een zaak. Minstens zo belangrijk zijn de (onderliggende) professionele en andere relaties.
Enkele voorbeelden:

 • Een bouwproject binnen een redelijk tijdskader voltooien lukt enkel wanneer men ook oog heeft voor de relatie met de ‘omgeving’ en voor zover men de relaties met de overheid niet uit het oog verliest.
 • Een familiebedrijf herstructureren zonder voeling te hebben met de onderliggende familiale verhoudingen, loopt zelden goed af.
 • Een contract sluiten met een buitenlandse onderneming kan enkel wanneer men ook vertrouwd is met de taal en culturele eigenheid…

Onze relatiegerichtheid zet zich door op alle vlakken. Niet alleen in de aanpak van specifieke dossiers, maar ook in de relatie met onze cliënten en medewerkers. Tot ver buiten Antwerpen staan we bekend als een advocatenkantoor dat steeds streeft naar warme duurzame relaties waarbij we bouwen op vertrouwen.

Dit vormt een belangrijke sleutel tot succes:

Forum Advocaten is een advocatenkantoor waar u als cliënt steeds centraal staat. We zijn er van overtuigd dat een relatiegerichte advocatuur tal van voordelen biedt die de traditionele advocatuur niet kan bieden.

We slagen daarin omdat onze focus, uitgangspunt, methodiek en doel anders is.

 • We focussen niet zozeer of niet alleen op gelijk krijgen, maar vooral op de belangen en relaties die echt op het spel staan.
 • Ons uitgangspunt is niet een zaak of een recht, maar een cliënt als centrum van belangen en (professionele) relaties.
 • Onze methode bestaat niet in het creëren van afstand, maar door het maken van contact en verbinding, door te bemiddelen en/of een regeling na te streven als het kan en pas te procederen als het moet.
 • We gaan niet voor gewin op korte termijn, maar voor een duurzame oplossing op lange termijn.

We slagen daarin omdat onze relatie met onze cliënten anders is:

 • We zetten onszelf niet op een voetstuk, maar we stellen de belangen van onze cliënten centraal.
 • We werken niet alleen aan een ‘dossier’, maar vooral aan een duurzame en vertrouwensvolle relatie door kwalitatief werk af te leveren tegen een eerlijke prijs en door transparant te communiceren waarbij we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

We slagen daarin omdat ook onze interne werkwijze anders is:

 • Onze mensen beschikken niet alleen over de vereiste juridische expertise en ervaring, maar ook over een dosis flexibiliteit en creativiteit.
 • We motiveren geen mensen maar werken met gemotiveerde mensen.
 • We werken aan een duurzame relatie, zodat een hecht teamverband ontstaat met weinig verloop/of een regeling na te streven als het kan en pas te procederen als het moet.
 • We werken zonder logge hiërarchische structureren maar met een coachend leiderschap waarbij individuele ontplooiing/vrijheid/flexibiliteit worden gecombineerd met verantwoordelijkheid voor het kantoor in zijn geheel.

We vormen één team met verschillende juridische experten

We vormen één team met verschillende juridische experten

We ontzorgen onze cliënten op juridisch vlak. We staan voor hen klaar als één team, maar met experten in diverse rechtsdomeinen.

We zijn gedreven en gepassioneerd door het recht. We trachten vanuit onze juridische expertise steeds maximaal oplossingsgericht te handelen.

Wij geven enkel advies waarin we zélf oprecht geloven en waarbij steeds rekening gehouden wordt met de (professionele) relaties en belangen die er écht toe doen.

We zijn een huis van vertrouwen

We zijn een huis van vertrouwen

We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We communiceren open en transparant naar onze klanten en we luisteren naar hen. Zo ontstaat vertrouwen, hetgeen de basis vormt van een duurzame samenwerking.

Ook ‘in-house’ staat vertrouwen centraal. We werken met gemotiveerde, gedreven en loyale mensen, waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid elkaar in evenwicht houden. Zo kunnen wij onszelf maximaal ontplooien, maar steeds met respect voor het ganse team. We creëren ook ruimte voor feedback, kritiek, creatieve oplossingen en vernieuwingen. We trachten onszelf steeds te verbeteren. Op die manier bieden we een aangename en stabiele werkomgeving van waaruit we onze cliënten op de best mogelijke manier en op duurzame wijze kunnen ondersteunen.

We spreken uw taal

We spreken uw taal

Onze diensten worden naast het Nederlands ook aangeboden in het Engels, Frans, Duits, Portugees en Spaans. U ontvangt dus full-service over de grenzen en cultuurverschillen heen.

Wij communiceren op een heldere en transparante manier.

U beslist wat er gebeurt, wij bieden u de nodige ondersteuning en nemen zelf het woord.

We bieden een snelle dienstverlening met doordachte maatgerichte oplossingen

We bieden een snelle dienstverlening met doordachte maatgerichte oplossingen

Wij laten u niet wachten en nemen onmiddellijk met u contact op. We respecteren afgesproken termijnen. Bij de behandeling van uw zaak informeren we u over de termijnen waarmee u rekening dient te houden.

Onze adviezen zijn gebaseerd op reeds verworven inzichten en een diepgaande expertise in ons vak.

Wij handelen steeds maximaal oplossingsgericht.

We werken samen ‘in’ en (vooral) ‘aan’ een ‘geweldig’ kantoor.

We werken samen ‘in’ en (vooral) ‘aan’ een ‘geweldig’ kantoor.

Maar hoe doen we dat?

 • Met geweldige, gemotiveerde, gedisciplineerde, verantwoordelijke, kritische en loyale mensen!
 • Door moeilijkheden niet te ontlopen, maar met een sterk geloof in het succes van onze eigen karakteristieke aanpak.
 • Door coherent en consistent te werken in functie van drie factoren: ‘uitblinken, passie en economische/maatschappelijke relevantie’.
 • In functie van een duidelijke missie (focus op een relatiegerichte advocatuur) en visie (excellent juridisch denken, maximaal oplossingsgericht handelen en duurzaam samenwerken) op basis van gedeelde waarden (verantwoordelijkheid, eerlijkheid, openheid).
 • Waarbij we als één team werken aan een gezamenlijk succesverhaal.

We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen

Uw zaak, onze expertise

U wenst een raadgever die meer doet dan enkel uw probleem juridisch analyseren en een procedure voeren waar u van vervreemdt. Omdat wij onze cliënten kennen weten wij wat voor hen belangrijk is: een adequaat en doortastend optreden met heldere adviezen en concrete stappen. Wij kijken verder dan het juridische en overleggen proactief wat de mogelijkheden zijn.

Ons advocatenkantoor biedt u die kwaliteitsvolle juridische dienstverlening en beschikt over een uitgebreide juridische knowhow in diverse rechtsdomeinen.
Wij begrijpen dat transparante communicatie, een duurzame vertrouwensrelatie, proactief handelen en aandachtig luisteren de beste kansen op succes garanderen.

Neem contact op

Het team van Forum Advocaten