relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Plannen, aanvragen en vergunningen

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. We zorgen voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in plannen, aanvragen en vergunningen.

Bij vastgoed en projectontwikkeling is ook de overheid vaak (onrechtstreeks) betrokken, zo onder meer op vlak van:

  • Planning (structuurplanning, beleidsplanning, ruimtelijke uitvoeringsplanning)
  • Stedenbouwkundige verordeningen
  • Omgevingsvergunningen (voor stedenbouwkundige handelingen, voor het verkavelen van gronden, voor de exploitatie van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen, voor handelsvestigingen…)
  • Voorkooprechten
  • Planschade en planbaten
  • Onteigeningen

Forum Advocaten begeleidt en coördineert uw project van A tot Z. Wij zorgen voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in plannen, aanvragen en vergunningen. Forum Advocaten staat u bij met juridisch advies over:

  • Opmaken van de juridisch/stedenbouwkundige nota bij vergunningsaanvragen
  • Opmaken of weerleggen van bezwaren
  • Administratieve beroepen bij de Deputatie of de Minister
  • Jurisdictionele beroepen bij de Raad voor de Vergunningsbetwistingen, de Raad van State,

Een klant die Forum Advocaten opbelt kan een betrouwbaar antwoord verwachten, gebaseerd op kennis en ervaring.

Wij helpen u graag verder met al uw juridische vragen

Contacteer ons
Contact Forum Advocaten Antwerpen