relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Werking van de overheid

Het algemeen bestuursrecht bevat de rechtsregels rond de bevoegdheden, organisatie en werking van het bestuur. Het is terug te vinden in talrijke verspreide wetten en verordeningen, algemene rechtsbeginselen (beginselen van behoorlijk bestuur en de “wetten” van de openbare dienst) en soms gewoonterecht.

Recent is op Vlaams niveau een Bestuursdecreet tot stand gekomen waarin verschillende afzonderlijke regelingen samengebracht zijn (o.a. rond openbaarheid van bestuur, klachtenrecht, ombudsmannen,  etc.).

Forum Advocaten is bijzonder vertrouwd met de werking van het bestuur en kan u dan ook optimaal doorheen het doolhof loodsen. Op zoek naar een bestuurdersaansprakelijkheid advocaa , of een jurist gespecialiseerd in bestuurlijke handhaving? Neem contact met ons op en wij staan u graag bij.

Indien u graag wat extra informatie wilt verkrijgen, aarzel niet om contact op te nemen.

 

Forum Advocaten is gespecialiseerd in het bestuursrecht. Wij begeleiden u voornamelijk op volgende vlakken:

 

  • Verzoeken tot openbaarheid van bestuur
  • Klachten bij het bestuur
  • Beroep op de ombudsman
  • Onderhandelen met diverse administratieve overheden (gemeente, provincie, gewest, intercommunales, sociale huisvestingsmaatschappijen, etc.)
  • Advisering rond diverse administratiefrechtelijke aangelegenheden (omgevingsvergunningen, milieueffectenrapportage, projectontwikkeling, bodemsanering, afval, fijn stof,...)
  • Begeleiding bij het opmaken en indienen van vergunningen (bv. opmaak van een juridisch onderbouwde stedenbouwkundige nota bij een aanvraag tot omgevingsvergunning, …)
  • Procedurele aspecten in de administratieve procedure zoals de opmaak of weerlegging van bezwaarschriften in verband met openbare onderzoeken rond plannen, vergunningen, milieueffectenrapportage, onteigening
  • Administratieve beroepen en jurisdictionele procedures bij de administratieve rechtscolleges, de Raad van State en de burgerlijke hoven en rechtbanken

Wij volgen deze materie nauwgezet op en schreven hierover ook reeds een aantal boeken (TIJS, R., Openbaarheid van bestuur bij de Vlaamse instanties, Antwerpen, De Boeck, 2011; TIJS, R., Algemeen bestuursrecht toegepast, Antwerpen, Intersentia, 2012, 476 p.). Geregeld verzorgen wij ook lezingen over volgende onderwerpen: ‘Algemeen bestuursrecht’, ‘motivering van bestuurshandelingen’, ‘openbaarheid van bestuur’...

Heeft u hier enige vragen bij of wenst u extra informatie te verkrijgen rond de juridische bijstand? Neem contact met ons op.

Een klant die Forum Advocaten opbelt kan een betrouwbaar antwoord verwachten, gebaseerd op kennis en ervaring.

Wij helpen u graag verder met al uw juridische vragen

Contacteer ons
Contact Forum Advocaten Antwerpen