relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Overheidsaansprakelijkheid

Er werd lang gedacht dat de overheid niet aansprakelijk kon worden gesteld. Vandaag is het algemeen aanvaard dat

Onze advocaten overheidsrecht zijn gespecialiseerd in het overheidsaansprakelijkheidsrecht, de overheid (net als de burger), kan aansprakelijk gesteld worden voor diens fouten en onzorgvuldigheden.

Zo bieden wij bijvoorbeeld diensten aan op volgende domeinen:

  • Foutaansprakelijkheid van de overheid in het algemeen
  • Foutaansprakelijkheid in het bijzonder op het vlak van foutieve informatieverstrekking, onwettige onteigeningen, onwettige vergunningverlening, …
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid van lokale mandatarissen (burgemeester, schepenen, …)

In overheidsaansprakelijkheid kunnen we ook heel wat referenties voorleggen. Denk aan diverse procedures voor gemeente en particulieren inzake aansprakelijkheid voor foutieve vergunningverlening, verkeerde informatieverlening (o.a. in stedenbouwkundig attest), verkeerde advisering (inzake opmaak van een plan), inzake aansprakelijkheid burgemeester en schepenen voor een dodelijk ongeval tijdens een evenement enz.

Wij volgen deze materie nauwgezet op en publiceerden hier ook al een bijdrage over. (SEBREGHTS, H., LOIX, Y., TIJS, R., ANSOMS, N., SEBREGHTS, F., VAN WYNSBERGE, K. en VAN GIEL, I., “Aansprakelijkheid: een kwestie van onzorgvuldigheid! Enkele capita selecta”, in ANTHONIS, M., DEPLANTER, E., SEBREGHTS, H., VANDENWIJNGAERT, G., VAN OEVELEN, A. (eds.), Aansprakelijkheid van de gemeente.  Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente en haar personeel, Brugge, Vanden Broele, 2005, p. 41-92).

Zit u zelf met een dergelijk probleem of wenst u extra informatie te verkrijgen? Neem contact met ons op en wij staan u graag bij.

Een klant die Forum Advocaten opbelt kan een betrouwbaar antwoord verwachten, gebaseerd op kennis en ervaring.

Wij helpen u graag verder met al uw juridische vragen

Contacteer ons
Contact Forum Advocaten Antwerpen