relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Onteigening

Het eigendomsrecht is grondwettelijk en internationaal beschermd. Een aantasting hiervan kan slechts onder welbepaalde voorwaarden.

Onteigening is één van de meest verregaande vormen van eigendomsaantasting. Dit is slechts mogelijk ten openbare nutte, in de gevallen bij de wet bepaald, volgens de procedure bij de wet bepaald en mits betaling van een voorafgaandelijke billijke schadevergoeding.

Forum Advocaten is gespecialiseerd in het onteigeningsrecht. Onze dienstverlening bestaat zoal uit:

  • Begeleiding bij het onteigeningsproces: opmaak van onteigeningsbesluiten, beantwoording van bezwaarschriften etc.
  • Procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een definitief onteigeningsbesluit
  • Onderhandelingen met de overheid (o.a. over de vergoeding)
  • Procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State over de wettigheid van de onteigening
  • Procedure bij de burgerlijke hoven en rechtbanken (vrederechter, eerste aanleg…) inzake onteigening

 

We kunnen rond onteigeningen heel wat referenties voorleggen. Onder meer rond de onteigening voor de bouw van een asielcentrum, voor de realisatie van sociale woningen, voor de realisatie van volkstuinen, voor de aanleg van een fietspad, een kruispunt, een voetbalterrein, een winkelcentrum te Boom, een gecontroleerd overstromingsgebied, de aanleg van een spoorlijn, realisatie van stadsontwikkeling, realisatie van infrastructuur in een park, realisatie van een gemeenschapsvoorziening, herlocalisatie, parkeergelegenheden in een gemeente, inplanting provinciale infrastructuren in parkgebied…

Wij geven ook geregeld lezingen over het onteigeningsrecht (voor nieuwe opleidingen kan u terecht op www.escala.be. Heeft u zelf juridische bijstand rond onteigening nodig? Contacteer ons nu.

Een klant die Forum Advocaten opbelt kan een betrouwbaar antwoord verwachten, gebaseerd op kennis en ervaring.

Wij helpen u graag verder met al uw juridische vragen

Contacteer ons
Contact Forum Advocaten Antwerpen