Grondrechten

Forum Advocaten is gespecialiseerd in het grondwettelijk recht (staatsrecht). Dit bevat de fundamentele regels van het publiekrecht, inclusief de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers (“mensenrechten”). Het is in hoofdzaak terug te vinden in de grondwet (naast andere nationale en internationale wetgeving, algemene rechtsbeginselen en gewoonterecht). Denk daarbij aan het internationaal en grondwettelijk beschermd eigendomsrecht (bescherming tegen onteigening), openbaarheid van bestuur, recht op een gezond leefmilieu, bescherming van de privacy,…

Op al deze vlakken kunnen onze advocaten publiek recht u juridisch begeleiden. Kampt u momenteel met een probleem rond een van deze materies? Schakel een advocaat publiek recht in voor juridisch advies.

Onze advocaten genieten van jarenlange ervaring met grondrechten (staatsrecht), waaronder op volgende vlakken:

  • Procedures tot schorsing en vernietiging van bepaalde wetten, decreten en ordonnanties voor het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof)
  • Prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof
  • Bevoegdheidsverdelende regels
  • Federale loyauteit
  • Gelijkheid en niet-discriminatie
  • Rechten en vrijheden (recht op gezond leefmilieu, eigendomsbescherming en waarborgen m.b.t. onteigening, ...)

Uw zaak is onze expertise. Onze advocaten staan voor u klaar.

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by