relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Geschillen van bestuur

Een belangrijk aandachtspunt is de rechtsbescherming in de relatie tussen de overheid enerzijds en ondernemingen en particulieren anderzijds. De rechtsbescherming valt uiteen in twee grote luiken: een preventief luik (vermijden dat er geschillen ontstaan) en een repressief luik (beslechting van geschillen die ontstaan zijn). Op beide vlakken kunnen wij u juridisch begeleiden.

Rond preventieve rechtsbescherming hebben wij heel wat expertise op vlak van:

  • Openbaarheid van bestuur (opvragen van bepaalde bestuurshandelingen)
  • Motivering van bestuurshandelingen (opmaak van bestuursbeslissingen of aanwijzen van gebreken in de motivering)
  • Inspraak (tijdens openbaar onderzoek, opmaak en weerlegging van bezwaren)
  • Beroep op de ombudsman
  • Klachtenbehandeling bij het bestuur

 

Rond repressieve rechtsbescherming begeleiden wij u op volgende vlakken:

  • Bestuurlijke beroepen: administratief beroep bij de Deputatie, de Minister, …
  • Jurisdictionele beroepen tot schorsing (al dan niet bij uiterst dringende noodzakelijkheid) en/of vernietiging bij de administratieve rechtscolleges (Raad voor Vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege, Raad voor de studievoortgangsbetwistingen) en de Raad van State
  • Jurisdictionele procedures bij de strafrechter (vb. inzake stedenbouwkundige misdrijven of milieumisdrijven), de burgerlijke rechter (vb. inzake planbaten en planschade, onteigeningen, burgerlijke herstelvorderingen, milieustakingsvorderingen…), zowel procedures ten gronde als in kort geding of (als het echt noodzakelijk is) op eenzijdig verzoekschrift.

Neem hier contact met ons op indien u bijkomende vragen heeft, of zelf juridische bijstand nodig heeft.

Een klant die Forum Advocaten opbelt kan een betrouwbaar antwoord verwachten, gebaseerd op kennis en ervaring.

Wij helpen u graag verder met al uw juridische vragen

Contacteer ons
Contact Forum Advocaten Antwerpen