relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Advocaat grondwettelijk recht

Bent u op zoek naar een advocaat grondwettelijk recht? Forum Advocaten zorgt voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in staatsrecht.

Forum Advocaten is gespecialiseerd in het grondwettelijk recht (staatsrecht). Dit bevat de fundamentele regels van het publiekrecht, inclusief de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers (“mensenrechten”). Het is in hoofdzaak terug te vinden in de grondwet (naast andere nationale en internationale wetgeving, algemene rechtsbeginselen en gewoonterecht). Denk daarbij aan het internationaal en grondwettelijk beschermd eigendomsrecht (bescherming tegen onteigening), openbaarheid van bestuur, recht op een gezond leefmilieu, bescherming van de privacy,…

Op al deze vlakken kunnen onze advocaten grondwettelijk recht u juridisch begeleiden. Kampt u momenteel met een probleem rond een van deze materies? Schakel een advocaat gespecialiseerd in staatsrecht in voor juridisch advies.

Onze advocaten genieten van jarenlange ervaring met grondrechten (staatsrecht), waaronder op volgende vlakken:

  • Procedures tot schorsing en vernietiging van bepaalde wetten, decreten en ordonnanties voor het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof)
  • Prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof
  • Bevoegdheidsverdelende regels
  • Federale loyauteit
  • Gelijkheid en niet-discriminatie
  • Rechten en vrijheden (recht op gezond leefmilieu, eigendomsbescherming en waarborgen m.b.t. onteigening, ...)

Een klant die Forum Advocaten opbelt kan een betrouwbaar antwoord verwachten, gebaseerd op kennis en ervaring.

Wij helpen u graag verder met al uw juridische vragen

Contacteer ons
Contact Forum Advocaten Antwerpen