relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Advocaat overheidsrecht en omgevingsrecht

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. We zorgen voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in overheidsrecht en omgevingsrecht.

Het overheidsrecht is bijzonder complex en omvangrijk. Forum Advocaten is sterk gespecialiseerd in het recht dat de verhouding regelt van ondernemingen en burgers met de overheid. Dit ‘publiek’ recht wijkt op heel wat punten af van het ‘privaatrecht’ (dat de verhouding regelt tussen burgers en ondernemingen onderling). Door de verschillende afwijkingen op het burgerlijk recht en ondernemingsrecht, is het overheidsrecht ook ‘bijzonder’ recht waarvoor een bijzondere expertise vereist is. Wanneer u het gewenste resultaat wilt halen uit interacties met de overheid, neemt u best een advocaat gespecialiseerd in overheidsrecht en omgevingsrecht onder de arm.

Wij begeleiden overheden, ondernemingen en particulieren in volgende domeinen:

We hebben een grondige kennis van de werking van de overheid en wij ondersteunen onze cliënten in zogenaamde ‘geschillen van bestuur’ (= procedures voor het vereffenen van geschillen die ontstaan tussen het bestuur enerzijds en ondernemingen/burgers anderzijds). Daarbij voeren we administratieve procedures (bij de Deputatie, de Minister) en/of jurisdictionele procedures bij de administratieve rechtscolleges (Raad voor Vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege, Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen…), bij de Raad van State en bij de burgerlijke hoven en rechtbanken.

We zijn ook gespecialiseerd in het grondwettelijk recht (o.a. omtrent eigendomsbescherming, openbaarheid van bestuur, bescherming leefmilieu…) en voeren daarbij ook procedures (in schorsing en/of vernietiging of na prejudiciële vraagstelling) bij het Grondwettelijk Hof.  

Onze dienstverlening strekt zich ook uit tot ‘public affairs’ (belangenbehartiging bij de overheid). Dankzij onze jarenlange ervaring en opgebouwde geloofwaardigheid kunnen wij uw belangen optimaal ondersteunen en onder de aandacht van de overheid brengen.

Ontdek onze verregaande expertise in publiek recht en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen rondom publiek- en omgevingsrecht.

Image Forum Advocaten

Specialisaties in overheidsrecht en omgevingsrecht

Benefits

Uw juridische partner met praktische expertise

Expertise

Forum Advocaten is sterk gespecialiseerd in het overheids- en omgevingsrecht. Wij hebben op dit vlak een uitgebreide knowhow en jarenlange ervaring opgebouwd. Wij volgen de nieuwe wetgeving en rechtspraak op de voet, wij publiceren in deze materie en geven geregeld ook opleidingen hierover. U bent dus verzekerd van kwaliteitsvol advies en juridisch werk op topniveau.

Referenties

We kunnen heel wat referenties voorleggen van zaken waarbij onze cliënten ons selecteerden op basis van de beste prijs/kwaliteit. Zo konden we onze medewerking verlenen aan heel wat interessante en complexe omgevingsrechtelijke dossiers, o.a. in verband met de realisatie van wegeninfrastructuur (Oosterweelverbinding), de begeleiding bij de opmaak van diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen, de opmaak van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, de begeleiding van grote en/of complexe woon- en huisvestingsprojecten, verkavelingsprojecten, aanvragen voor meergezinswoningen, onteigeningsdossiers voor fietspaden, gemeenschapsvoorzieningen, overstromingsgebieden,…. Maar ook in diverse andere deeldomeinen van het overheids- en omgevingsrecht kunnen we heel wat belangrijke referenties voorleggen (zie bij de specialisaties).     

Resultaat

Succesverhalen worden samen geschreven. Wij beschikken over een geweldig team van creatieve, verantwoordelijke en gemotiveerde advocaten. Ze zijn niet alleen juridisch onderlegd, maar ook overtuigd van de meerwaarde van een relatiegerichte advocatuur. Daarbij ligt de focus niet (alleen) op (de toepassing van) het recht, maar (ook) op de (professionele) relaties van de cliënt die moeten aanhouden of verbeterd worden. Dit is de beste garantie op een positief resultaat. Een eenvoudig voorbeeld: een bouwproject realiseren enkel met focus op wat kan en mag volgens de Codex Ruimtelijke Ordening, houdt grote risico’s in. Het juridische aspect is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de aandacht voor de omgeving en de (goede) relaties met de overheid. Daarbij speelt ervaring een grote rol, maar ook de geloofwaardigheid die we opbouwden in het overheids- en omgevingsrecht. Die expertise, ervaring én geloofwaardigheid zetten we in om maximaal resultaat te behalen. 

Voor de overheid geldt bijzonder recht. Forum Advocaten biedt bijzondere expertise 

Wij helpen u graag verder met al uw juridische vragen

Contacteer ons
Contact Forum Advocaten Antwerpen