Medisch tuchtrecht

Het medisch tuchtrecht is een geheel van deontologische regels voor artsen en andere medische hulpverleners. De tuchtcolleges beoordelen of een arts of andere hulpverlener zich bij de uitoefening van zijn beroep al dan niet gedragen heeft volgens de voor hem geldende professionele standaard/deontologie. Het tuchtcollege kan diverse sancties opleggen zoals een waarschuwing, een berisping of een tijdelijk of permanent verbod om het beroep nog uit te oefenen.  

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

  • Advies aan artsen of andere hulpverleners 
  • Begeleiding en bijstand van artsen of andere hulpverleners bij tuchtrechtelijke procedures (orde van geneesheren, provinciaal geneeskundige commissie, ... )

Uw zaak is onze expertise. Onze advocaten staan voor u klaar.

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by