relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Medisch tuchtrecht

Het medisch tuchtrecht is een geheel van deontologische regels voor artsen en andere medische hulpverleners. De tuchtcolleges beoordelen of een arts of andere hulpverlener zich bij de uitoefening van zijn beroep al dan niet gedragen heeft volgens de voor hem geldende professionele standaard/deontologie. Het tuchtcollege kan diverse sancties opleggen zoals een waarschuwing, een berisping of een tijdelijk of permanent verbod om het beroep nog uit te oefenen.  

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

  • Advies aan artsen of andere hulpverleners 
  • Begeleiding en bijstand van artsen of andere hulpverleners bij tuchtrechtelijke procedures (orde van geneesheren, provinciaal geneeskundige commissie, ... )

Een klant die Forum Advocaten opbelt kan een betrouwbaar antwoord verwachten, gebaseerd op kennis en ervaring.

Wij helpen u graag verder met al uw juridische vragen

Contacteer ons
Contact Forum Advocaten Antwerpen