Plannen, aanvragen en vergunningen

Bij vastgoed en projectontwikkeling is ook de overheid vaak (onrechtstreeks) betrokken, zo onder meer op vlak van:

  • Planning (structuurplanning, beleidsplanning, ruimtelijke uitvoeringsplanning)
  • Stedenbouwkundige verordeningen
  • Omgevingsvergunningen (voor stedenbouwkundige handelingen, voor het verkavelen van gronden, voor de exploitatie van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen, voor handelsvestigingen…)
  • Voorkooprechten
  • Planschade en planbaten
  • Onteigeningen

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

  • Opmaken van de juridisch/stedenbouwkundige nota bij vergunningsaanvragen
  • Opmaken of weerleggen van bezwaren
  • Administratieve beroepen bij de Deputatie of de Minister
  • Jurisdictionele beroepen bij de Raad voor de Vergunningsbetwistingen, de Raad van State,

Uw zaak is onze expertise. Onze advocaten staan voor u klaar.

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by