relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Bouw- en vastgoedrecht

Advocaat bouwrecht en vastgoedrecht

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. We zorgen voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in bouwrecht.

Wanneer u als aannemer of als onderneming bouwt of verbouwt, eigendommen verkoopt of verhuurt, komt daar heel wat bij kijken. Wat begint bij vergunningen en overeenkomsten, kan eindigen in een juridsch complex verhaal. Uw advocaat bouwrecht en vastgoedrecht helpt u met proactieve adviesverlening, u in te dekken bij bouwproblemen en vergunningsaanvragen in te dienen of aan te vechten. Forum Advocaten biedt u een 360°-benadering voor uw vastgoed.

We work with people, not just lawyers
Flexibele dienstverleningTransparantie over kostenDoorgedreven expertiseSnel antwoord, met respect voor uw tijd

Experten in bouw- en vastgoedrecht

Of u nu op zoek bent naar een advocaat bij bouwproblemen, een advocaat voor projectontwikkeling, op zoek bent naar een expert in huur, financiering of vastgoedfiscaliteit, onze experten kunnen u hierbij helpen. Forum Advocaten biedt u bijstand bij onder andere:

Neem contact met ons op
Ilse De Geyter

Uw advocaat bouwrecht en vastgoedrecht

Ilse De Geyter

+15j ervaring
Antwoord binnen de 24u
+5000 cases
Relatiegericht

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur/verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de verhuur/huur van vastgoed.

i.degeyter@forumadvocaten.be +32 3 369 95 65

Op zoek naar een advocaat bouwrecht en vastgoedrecht , met de nodige referenties om op een vertrouwelijke wijze uw belangen te behartigen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Neem contact met ons op

Waarom kiezen voor Forum Advocaten?

Uw juridische bouwpartner

Of u nu (ver)huurder, (ver)koper, bouwheer, projectontwikkelaar, vastgoedmakelaar, architect of aannemer bent, onze specialisten ontzorgen u en begeleiden u in alle juridische aspecten van het bouwproces. Zo kan u zich volledig richten op de kern van uw activiteit.

Multidisciplinaire juridische bijstand op maat

Pragmatische oplossingen vragen een doorgedreven expertise. U kan rekenen op ons multidisciplinair team van experten voor bijstand in de precontractuele fase, bij de aankoop van een pand of bij het bekomen van een vergunning, dan wel om bouwgeschillen in de uitvoering en de (verborgen) gebreken die daarbij naar boven komen.

Juridische én praktische expertise

Onze meerwaarde zit in het bundelen van een uitgebreide juridische kennis met een grote praktische ervaring in de bouwsector. Hierdoor komen wij vaak tot een pragmatische oplossing waarmee langdurige juridische procedures vaak vermeden kunnen worden.

Onze advocaten hebben niet alleen oog voor de juridische aspecten, maar ook (en vooral) voor de professionele, commerciële, financiële en persoonlijke belangen die op het spel staan.

Voor aannemers, bouwheren en projectontwikkelaars bieden wij totaaldiensten aan waarbij wij projecten van A tot Z juridisch coördineren, van de tekentafel over de vergunning, tot de definitieve oplevering. Ook na de realisatie begeleiden en adviseren wij onze cliënten in het duurzaam exploiteren van hun project. Hierbij neemt ons advocaten team niet enkel de bouwgeschillen voor haar rekening, maar ook de contractuele aspecten bij verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik etc.

Lees hieronder meer over onze expertise en waarom Forum Advocaten uw betrouwbare bouwpartner is met een complete dienstverlening.

Aanneming

Aannemingsgeschillen voorkomen, behandelen en oplossen

Bouwen is een complex gegeven waarbij afspraken met verschillende partijen moeten gemaakt worden. Wenst u uw afspraken met uw bouwpartner juridisch te vertalen, heeft u een geschil met een bouwpartner of wenst u uw project juridisch te coördineren?

Forum Advocaten biedt een 360°-benadering en verleent bijstand op navolgende vlakken:

 • Redactie van promotieovereenkomsten, (al dan niet onder de wet Breyne) (onder)aannemingsovereenkomsten, architectenovereenkomsten, ...
 • Advies en bijstand aan bouwheren, aannemers, architecten, promotoren, verkopers van bouwmaterialen, ingenieurs-raadgevers, studiebureaus, controle-organismen, verzekeraars (o.a. ABR) en overheden
 • Bijstand in het vergunningstraject
 • Onderhandelingen en minnelijke regelingen
 • Organiseren van en bijstand tijdens minnelijke of gerechtelijke expertises (deskundigenonderzoek)
 • Initiëren van en bijstand tijdens gerechtelijke procedures

Neem contact met ons op

Koop

De koopverkoop van vastgoed is door de toenemende regelgeving geen sinecure. Diverse informatie dient verstrekt te worden, soms op straffe van nietigheid. Werken met een klassiek compromis, een verkoop-aankoopbelofte, een optie? Volstaan elektronische berichten (sms, e-mail,…)? Wat met uw aansprakelijkheid als verkoper, vastgoedbemiddelaar of promotor?

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

 • Advies en bijstand aan kopers, verkopers en bemiddelaars
 • Onderhandelingen over en redactie van overeenkomsten
 • Bijstand bij geschillen over koopverkoop

Neem contact met ons op

Huur

Het huren en verhuren van vastgoed kan onder verschillende wettelijke regelingen vallen, zoals woninghuur, handelshuur, gemene huur, terbeschikkingstelling, verhuur onder BTW, tijdelijke (pop-up huur), huur studentenkoten, ….

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

 • Redactie van huurovereenkomsten
 • Advies en bijstand aan huurders, verhuurders, vastgoedmakelaars, studenten, kopers en verkopers van opbrengsteigendommen, ...
 • Initiëren van en bijstand tijdens <>gerechtelijke procedures (huurontbinding, betaling van niet-betaalde huur, uithuiszetting, huurhernieuwingen, huurprijsherzieningen, huuroverdracht, ...)

Neem contact met ons op

Zakelijke rechten (erfpacht, opstal, vruchtgebruik)

De vestiging van zakelijke rechten is zinvol om de belangen te verzoenen van grondeigenaars en ontwikkelaars, om zonnepanelen te kunnen laten plaatsen op andermans goed of bijkomend om fiscale redenen. Ook hier is maatwerk op zijn plaats om de rechten en verplichtingen van partijen goed af te bakenen.

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

 • Advies en bijstand over deze zakelijke rechten
 • Onderhandelingen en redactie overeenkomsten
 • Bijstand bij geschillen

Neem contact met ons op

Mede-eigendom

Het samenleven in een mede-eigendom verloopt niet altijd vanzelf. Het gebeurt vaak dat er discussies ontstaan tussen mede-eigenaars, voornamelijk met betrekking tot het beheer van de gemeenschappelijke delen. Om het beheer van deze gemeenschappelijke delen in goede banen te leiden, is de wet op de mede-eigendom ingevoerd.

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

 • Advies en bijstand aan mede-eigenaars, syndicus, … onder meer op algemene vergaderingen
 • Redactie reglement interne orde
 • Onderhandelingen en minnelijke regelingen
 • Initiëren van en bijstand tijdens gerechtelijke procedures met betrekking tot alle geschillen van mede-eigendom

Neem contact met ons op

Vastgoedmakelaardij

De rol van de vastgoedmakelaar is de laatste jaren steeds professioneler geworden, met een strikter wettelijk kader waarbij de verantwoordelijkheid van de vastgoedmakelaar enorm is toegenomen. Tal van conflicten kunnen rijzen met opdrachtgevers, kandidaat-kopers/verkopers en andere derden. Zij kunnen niet enkel een gerechtelijke procedure voeren maar ook een klacht neerleggen bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. De tuchtrechtelijke sancties kunnen gaan van een waarschuwing of een berisping tot een tijdelijk of permanent verbod om het beroep nog uit te oefenen.

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

 • Advies en begeleiding bij het opstarten van makelaarsactiviteiten
 • Beantwoorden van vragen van wettelijke of deontologische aard
 • Redactie en revisie van contracten met klanten
 • Advies en begeleiding inzake compliance (anti-witwas, gegevensbescherming, ...)
 • Begeleiding van deontologische kwesties (klachten, vervolgingen voor de Uitvoerende Kamer of de Kamer van Beroep)

Neem contact met ons op

Burenhinder

Iedereen mag in principe van zijn eigendom gebruik maken zoals hij of zij dat wenst, maar soms kan dit aanleiding geven tot overlast of spanningen.

Ook bij de realisatie van bouwprojecten dient rekening gehouden te worden metnaburige eigenaars die zich mogelijk op burenhinder beroepen, met mogelijk de stopzetting van de werkzaamheden tot gevolg…

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

 • Bewerkstelligen van verzoeningen (minnelijke regelingen)
 • Procedures in kort geding houdende staking van werken
 • Procedures ten gronde (schadevergoedingen, compensatie,…)
 • Minnelijke en gerechtelijke expertises

Neem contact met ons op

Gemene muur

Tussen buren ontstaat vaak discussie over het statuut van de scheimuur. Betreft het al dan niet een gemene muur? Kan hij verhoogd worden? Dient hij overgenomen te worden? Wat met de waardebepaling?

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

 • Advies en bijstand over het statuut van de scheimuur
 • Advies vragen aan de Commissie Scheimuren
 • Procedures gedwongen muurovername

Neem contact met ons op

Plannen, aanvragen en vergunningen

Bij vastgoed en projectontwikkeling is ook de overheid vaak (onrechtstreeks) betrokken, zo onder meer op vlak van:

 • Planning (structuurplanning, beleidsplanning, ruimtelijke uitvoeringsplanning)
 • Stedenbouwkundige verordeningen
 • Omgevingsvergunningen (voor stedenbouwkundige handelingen, voor het verkavelen van gronden, voor de exploitatie van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen, voor handelsvestigingen…)
 • Voorkooprechten
 • Planschade en planbaten
 • Onteigeningen

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

 • Opmaken van de juridisch/stedenbouwkundige nota bij vergunningsaanvragen
 • Opmaken of weerleggen van bezwaren
 • Administratieve beroepen bij de Deputatie of de Minister
 • Jurisdictionele beroepen bij de Raad voor de Vergunningsbetwistingen, de Raad van State en de burgerlijke hoven en rechtbanken

Neem contact met ons op