Bouw- en vastgoedrecht

Advocaat bouw- en vastgoedrecht

Forum Advocaten biedt u een 360°-benadering voor uw vastgoed. 

Het bouwen van een woning, het ontwikkelen van een appartementsgebouw, het verkopen of verhuren van eigendommen,… is door de uitgebreide regelgeving juridisch complex en vereist de juiste proactieve begeleiding.   

Bent u op zoek naar een advocaat bouwrecht en vastgoedrecht, dan bent u bij het goede adres. Forum Advocaten biedt u bijstand bij onder andere koop/verkoop, huur/verhuur, bouw en projectontwikkeling, vergunningen, beheer,  (project)financiering, vastgoedfiscaliteit…  kortom al hetgeen te maken heeft met vastgoed. Daarbij kijken wij ook verder dan het strikt juridische en houden wij ook rekening met uw commerciële en persoonlijke belangen.

Voor aannemers en projectontwikkelaars bieden wij totaaldiensten aan waarbij wij projecten van a tot z juridisch coördineren, van de tekentafel over de vergunning, tot de definitieve oplevering. Ook na de realisatie begeleiden en adviseren wij onze cliënten in het duurzaam exploiteren van hun project. Hierbij neemt ons gespecialiseerd team niet enkel de bouwgeschillen voor haar rekening, maar ook de contractuele aspecten bij verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik,...

Een inspirerend interview met Ilse De Geyter. Een stercke vrouw en mede-​oprichtster van FORUM Advocaten.

Forum Advocaten, uw juridische partner in bouw, vastgoed en projectontwikkeling

Uw juridische bouwpartner

Of u nu (ver)huurder, (ver)koper, bouwheer, projectontwikkelaar, vastgoedmakelaar, architect of aannemer bent, onze specialisten ontzorgen u en begeleiden u in alle juridische aspecten van het bouwproces. Zo kan u zich volledig richten op de kern van uw activiteit.

Multidisciplinaire juridische bijstand op maat

Pragmatische oplossingen vragen een doorgedreven expertise. U kan rekenen op ons multidisciplinair team van experten voor bijstand in de precontractuele fase, bij de aankoop van een pand of bij het bekomen van een vergunning, dan wel om bouwgeschillen in de uitvoering en de (verborgen) gebreken die daarbij naar boven komen.

Juridische én praktische expertise

Onze meerwaarde zit in het bundelen van een uitgebreide juridische kennis met een grote praktische ervaring in de bouwsector. Hierdoor komen wij vaak tot een pragmatische oplossing waarmee langdurige juridische procedures vaak vermeden kunnen worden.

Specialisaties in bouw- en vastgoedrecht

Aanneming

Bouwen is een complex gegeven waarbij er afspraken met verschillende partijen dienen te worden gemaakt. Wenst u uw afspraken met uw bouwpartner juridisch te vertalen,  heeft u een geschil met een bouwpartner of wenst u uw project juridisch te coördineren? Forum Advocaten biedt een 360°-benadering en verleent bijstand.

Lees meer

Koop

De koopverkoop van vastgoed is door de toenemende regelgeving geen sinecure.  Diverse informatie dient verstrekt te worden, soms op straffe van nietigheid.  Werken met een klassiek compromis, een verkoop-aankoopbelofte, een optie of volstaan elektronische berichten (sms, e-mail,…)?  Wat met uw aansprakelijkheid als verkoper, vastgoedbemiddelaar of promotor?

Lees meer

Huur

Het huren en verhuren van vastgoed valt al naar het gelang van het goed onder verschillende wettelijke regelingen, zoals woninghuur, handelshuur, gemene huur, terbeschikkingstelling, verhuur onder BTW, tijdelijke (pop-up) huur, huur studentenkoten, ….

Lees meer

Zakelijke rechten (erfpacht, opstal, vruchtgebruik)

De vestiging van zogenaamd zakelijke rechten is zinvol om de belangen te verzoenen van grondeigenaars en ontwikkelaars, om zonnepanelen te kunnen laten plaatsen op andermans goed of bijkomend om fiscale redenen.  Ook hier is maatwerk op zijn plaats om de rechten en verplichtingen van partijen goed af te bakenen.

Lees meer

Mede-eigendom

Het samenleven in een mede-eigendom verloopt niet altijd vanzelf. Het gebeurt vaak dat er discussies ontstaan tussen mede-eigenaars, voornamelijk met betrekking tot het beheer van de gemeenschappelijke delen. Om het beheer van deze gemeenschappelijke delen in goede banen te leiden, is de wet op de mede-eigendom ingevoerd.

Lees meer

Vastgoedbemiddeling en rentmeesterschap

De rol van de vastgoedmakelaar is de laatste jaren steeds professioneler geworden, met een strikter wettelijk kader waarbij de verantwoordelijkheid van de vastgoedmakelaar enorm is toegenomen. Tal van conflicten kunnen rijzen met opdrachtgevers, kandidaat-kopers/verkopers en andere derden. 

Lees meer

Burenhinder

Ieder mag in principe van zijn eigendom gebruik maken zoals hij of zij dat wenst, maar soms kan dit aanleiding geven tot overlast of spanningen. Ook bij de realisatie van bouwprojecten dient rekening gehouden te worden met naburige eigenaars die zich mogelijk op burenhinder beroepen, met mogelijks stopzetting van de werkzaamheden tot gevolg…

Lees meer

Gemene muur

Tussen buren ontstaat vaak discussie over het statuut van de scheimuur. Betreft het al dan niet een gemene muur, dient hij overgenomen te worden, wat met de waardebepaling, kan hij verhoogd worden,…?

Lees meer

Plannen, aanvragen en vergunningen

Bij vastgoed en projectontwikkeling is ook de overheid vaak (onrechtstreeks) betrokken, zo onder meer op vlak van planning (structuurplanning, beleidsplanning, ruimtelijke uitvoeringsplannen), stedenbouwkundige verordeningen, omgevingsvergunningen (voor stedenbouwkundige handelingen, voor het verkavelen van gronden, voor de exploitatie van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen, voor handelsvestigingen…), voorkooprechten en meer.

Lees meer

Uw zaak is onze expertise. Onze advocaten staan voor u klaar.

Op zoek naar een advocaat bouw- en vastgoedrecht te Antwerpen? Wij zijn een advocatenkantoor gespecialiseerd in Bouw- en vastgoedrecht. Neem contact op met één van onze specialisten.

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur/verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de verhuur/huur van vastgoed.

Neem contact op met Ilse
Ilse De Geyter

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by