Sociaal strafrecht

De sociale wetgeving dient door iedere onderneming te worden nageleefd. De sociale inspectie handhaaft de naleving van deze sociale wetgeving. Veel ondernemingen krijgen dan ook vroeg of laat te maken met een sociale inspectie.

In ons land bestaan er diverse soorten van inspectiediensten met uiteenlopende doch vaak verregaande bevoegdheden:

  • Toezicht Sociale Wetten (FOD WASO)
  • RSZ-inspectie (voorheen RSZ-inspectie en sociale inspectie)
  • Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD WASO)
  • RVA-inspectie
  • RIZIV-inspectie
  • RKW-inspectie
  • RJV-inspectie
  • AO-inspectie
  • Vlaamse-sociale inspectiedienst

 

Daarbij wordt vaak samengewerkt tussen de verschillende diensten en bestaan er multidisciplinaire onderzoeksteams die samenwerken met de politiediensten (MOTEM).

Onze specialisten begeleiden en adviseren u tijdens de verhoren bij de betrokken inspectiediensten, bij het opmaken van verweermiddelen in het kader van een eventuele administratieve geldboete, bij een minnelijke regeling (VSBG: verval van strafvordering tegen betaling van een geldsom) bij gerechtelijke procedures voor de arbeidsrechtbank of correctionele rechtbank, enz.

Zo zorgen onze specialisten dat een complex procedureel kluwen voor u duidelijk wordt en bieden zij ontlasting zodat u zich bezig kunt houden met hetgeen dagdagelijks voor u belangrijk is.

Uw zaak is onze expertise. Onze advocaten staan voor u klaar.

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by