relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Collectieve arbeidsbetrekkingen

Het begeleiden van sociaal overleg

Het sociaal overleg is vaak een strategische, juridische en delicate aangelegenheid. Onze specialisten staan u bij tijdens het sociaal overleg met werknemersvertegenwoordigers  en de vakbonden), zowel op het ogenblik van het overleg zelf als achter de schermen.

 

Het bijstaan van werkgevers en werknemers bij herstructureringen

Onze specialisten staan u bij in het kader van herstructureringen in de brede zin van het woord.

Zij begeleiden u in elke fase van de bijzonder strenge en formele procedure van het collectief ontslag, gaande van de aankondiging van de intentie tot collectief ontslag, tot het doorlopen van de informatie- en raadplegingsprocedure tot het effectief doorvoeren van het collectief ontslag. Onze specialisten staan u bij zodat u voorbereid bent op iedere fase en dit steeds op de voet kan volgen.

Zij begeleiden u eveneens bij de overgang van ondernemingen of afdelingen ervan (in toepassing van CAO nr. 32bis) en de sluiting van ondernemingen of afdelingen ervan.

 

Het opmaken van ondernemings-cao’s

Onze specialisten staan u bij in het kader van de onderhandelingen en de redactie van ondernemings-cao’s (bijv. voor de invoering van nachtarbeid) of sociale plannen (bij herstructureringen) rekening houdende met de bedrijfseconomische belangen evenals de menselijke behoeftes binnen het bedrijf.

 

De begeleiding bij sociale verkiezingen

Door de vele strikte termijnen en formele vormvereisten is voorzichtigheid geboden bij het organiseren van de sociale verkiezingen. Onze specialisten begeleiden u in elke fase van de sociale verkiezingen, vanaf de eerste mededeling door de werkgever tot op het ogenblik waarop de nieuwe overlegorganen geïnstalleerd worden.

Een klant die Forum Advocaten opbelt kan een betrouwbaar antwoord verwachten, gebaseerd op kennis en ervaring.

Wij helpen u graag verder met al uw juridische vragen

Contacteer ons
Contact Forum Advocaten Antwerpen