relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Arbeidsrecht en sociaal recht

Advocaat ontslag

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. We zorgen voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in ontslag.

Wanneer u een samenwerking wenst stop te zetten komt daar heel wat bij kijken. Waarmee moet een werkgever rekening houden? Zijn aan alle voorwaarden voldaan? Een advocaat gespecialiseerd in ontslag kan u hierin begeleiden.

Bent u op zoek naar een advocaat ontslagrecht, dan bent u bij Forum Advocaten bij het juiste adres. We zorgen voor een ervaren advocaat arbeidsrecht gespecialiseerd in ontslagrecht. Onze advocaten zijn echte specialisten in hun vak. Wanneer u zich laat vertegenwoordigen door Forum Advocaten, kan u rekenen op een allround service. Net dat maakt van ons de ideale HR-partner. We kennen alle nuances, verdedigen wij uw belangen en kunnen wij steunen op jarenlange rechtbankervaring, niet om steeds automatisch naar de rechtbank te moeten, maar ook om dit indien gewenst, te vermijden. Daarbij is de inschatting van de slaagkansen belangrijk. Dit doen wij door proactief en transparant met u te communiceren.

Wanneer u één van onze advocaten ontslagrecht inschakelt, kan u rekenen op een verregaande expertise in individueel en collectief arbeidsrecht om alle geschillen omtrent ontslag of uitdiensttreding te begeleiden. Ook op onze blog kan u meer lezen over ontslagrecht.

We work with people, not just lawyers
Flexibele dienstverleningTransparantie over kostenDoorgedreven expertiseSnel antwoord, met respect voor uw tijd

Experten ontslagrecht

Onze specialisten in ontslag begeleiden u op het vlak van individuele en collectieve arbeidsbetrekkingen binnen de domeinen van arbeidsrecht en sociaal recht. Zo beschikken we over heel wat expertise op vlak van:

Neem contact met ons op
Jana Kern

Uw advocaat ontslagrecht

Jana Kern

+15j ervaring
Antwoord binnen de 24u
+5000 cases
Relatiegericht

Zij staat vooral de ondernemer, maar ook de werknemer bij in binnen- en buitenland, en dit in 6 talen. Deze meertalige ondersteuning zorgt ervoor dat internationale ondernemingen op maat worden geholpen in hun eigen taal.

j.kern@forumadvocaten.be +32 3 369 95 65

Op zoek naar een advocaat ontslag, met de nodige referenties om op een vertrouwelijke wijze uw belangen te behartigen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Neem contact met ons op

Waarom Forum Advocaten?

Expertise

Uw zaak, onze expertise. U kan rekenen op kwaliteit dat gebaseerd is jarenlange ervaring. Forum Advocaten is gespecialiseerd in arbeids- en sociaal recht. Wij hebben op dit vlak een uitgebreide knowhow en jarenlange ervaring opgebouwd. U bent dus verzekerd van kwaliteitsvol advies en juridisch werk op topniveau.

Referenties

We kunnen heel wat referenties voorleggen van zaken waarbij onze cliënten ons selecteerden op basis van de beste prijs/kwaliteit. Zo konden we onze medewerking verlenen aan heel wat interessante en complexe arbeidsrechtelijke dossiers.

Resultaat

We beschikken over een team van creatieve, ervaren en gemotiveerde advocaten. Ze zijn niet alleen juridisch onderlegd, maar leggen ook de focus op de relatie met de cliënt. We zetten onze expertise, ervaring én overtuigingskracht van onze advocaten in om maximaal resultaat te behalen.

Heeft u als werkgever geschillen omtrent een ontslag? Of bent u benieuwd naar uw rechten bij ontslag? Aarzel dan niet om vandaag nog contact met ons op te nemen. Als werkgever bevindt u zich in een bijzondere positie, aangepast juridisch advies is hier dus zeker aangeraden. Een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht kan u helpen doorheen dit ingewikkeld juridisch proces en helpt u de best mogelijke uitkomst te bereiken.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, in het arbeidsreglement, in de policies van uw bedrijf, in aparte afspraken e.d.m.. Al deze arbeidsvoorwaarden kunnen de oorzaak zijn van discussie hetzij tijdens de arbeidsrelatie of erna (na het ontslag) waardoor er geschillen ontstaan. Daarom staan onze specialisten klaar om u tijdens de minnelijke en de gerechtelijke fase te begeleiden.

Niet alleen assisteren wij u preventief, voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten, policies, arbeidsreglementen of andere afspraken waardoor een discussie mogelijks kan worden vermeden, maar ook curatief, wanneer er reeds een geschil is ontstaan.

Wij hebben jarenlange ervaring met geschillen over ontslag, ontslagvergoedingen, concurrentiebedingen, enz. Onze experten kennen het reilen en zeilen van de ontslagprocedure en geven een correcte en volledige inschatting zodat u met kennis van zaken gericht actie kan nemen.

Neem contact met ons op

Ontslag of uitdiensttreding

Een ontslag is niet eenvoudig voor beide partijen, daarom begeleiden onze experten zowel werkgever als werknemer bij een ontslag of uitdiensttreding.

Het einde van de indiensttreding kan op verschillende manieren plaatsvinden, zoals een opzegging, een beëindiging in onderling akkoord, een ontslag om dringende reden, enz. Deze verschillende beëindigingswijzen hebben elk hun specifiek tijdskader evenals bijzondere regels waarmee rekening moet worden gehouden.

Een ontslag mag bovendien niet om eender welke reden plaatsvinden. Het mag niets met discriminatie te maken hebben of een onredelijk ontslag zijn. Het is dan ook belangrijk om de nodige aandacht te schenken aan het motiveren van de ontslagreden.

Onze specialisten helpen u bij het opstellen van ontslagbrieven, documenten einde dienst, de berekeningen van opzeggingsvergoedingen, enz.

Neem contact met ons op

Ontslag om dringende redenen

Een ontslag om dringende reden is een ontslag waardoor de arbeidsrelatie onmiddellijk wordt stopgezet zonder opzeg noch vergoeding omwille van een ernstige tekortkoming die elke verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Een dergelijk ontslag kan zowel door de werkgever als door de werknemer worden doorgevoerd, maar in de praktijk zal dit meestal de werkgever zijn.

Niet alleen de beoordeling van de ernst van de tekortkoming is complex, maar ook de formele ontslagprocedure. Doet u dit fout dan kan dit wel eens heel kostelijk zijn omdat er dan een (vaak hoge) verbrekingsvergoeding verschuldigd is evenals bijkomende schadevergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag (3 tot 17 weken loon) of discriminatie (tot 6 maanden loon).

De procedureregels die de werkgever dient te volgen voor een ontslag om dringende reden van een beschermde werknemer, wijken bovendien af van de gemeenrechtelijke regels inzake een ontslag om dringende reden. Zo zal de werkgever onder meer de dringende reden eerst moeten laten erkennen door de arbeidsrechtbank. Indien het motief effectief erkend wordt als dringende reden, kan de werkgever overgaan tot een ontslag om dringende reden. Deze procedure moet door de werkgever worden opgestart binnen een termijn van 3 werkdagen nadat de werkgever voldoende kennis en zekerheid kreeg van de feiten die het ontslag om dringende reden zouden rechtvaardigen. Onze advocaten staan u bij doorheen dit proces.

Neem contact met ons op

Ontslag van beschermde werknemers

Beschermde werknemers genieten van een ontslagbescherming. Dat wil zeggen dat zij in principe niet ontslagen kunnen worden tenzij het om een dringende reden (zie boven) gaat of een economische reden. Als er toch een ontslag moet volgen moet er een bijzondere ontslagprocedure gevolgd worden en moet er een eventuele (vaak hoge) beschermingsvergoeding betaald worden.

Dit is ook een zeer formalistische procedure. Iedere fout kan verstrekkende gevolgen hebben.

Onze specialisten ondersteunen u bij geschillen omtrent het statuut van de beschermde werknemers en staan u bij in het kader van de bijzondere procedure die gevolgd moet worden wanneer zou worden overgegaan tot ontslag.

Neem contact met ons op

Discriminatie voor en tijdens de arbeidsrelatie

Iedere werknemer moet gelijk behandeld worden, zowel tijdens de aanwerving (selectieproces) en de sollicitatie als tijdens de tewerkstelling. Ook in het kader van een ontslag mag er geen sprake zijn van een discriminatie. Zo mag u bijvoorbeeld niemand tijdens een sollicitatie meedelen dat hij niet in aanmerking komt voor de functie omdat hij te oud is (leeftijdsdiscriminatie). Evenzeer mag u niemand ontslaan omdat hij lang afwezig is omwille van een ziekte of omdat hij een lichamelijke beperking heeft (handicap) of zwanger is.

Onze advocaten ontslagrecht hebben jarenlange ervaring met vorderingen die gebaseerd zijn op discriminatie en hebben een collectie van verschillende succesvolle dossiers die vaak als basis dienen voor de beoordeling van gelijkaardige nieuwe dossiers.

Neem contact met ons op

Herstructureringen en/of technische redenen

Ook in het kader van herstructureringen staat het team van Forum Advocaten u bij.

Onze advocaten staan aan uw zijde zodat u voorbereid bent op iedere fase van de strenge en formele procedure van het collectief ontslag en zo u kan dit steeds op de voet volgen. Dit gaat van de aankondiging van de intentie tot collectief ontslag, tot het doorlopen van de informatie- en raadplegingsprocedure en het effectief doorvoeren van alle beslissingen en ontslagen, ook de erkenning van de economische reden voor de werknemers die beschermd zijn.

Onze advocaten begeleiden u eveneens bij de overgang van ondernemingen of afdelingen ervan (in toepassing van CAO nr. 32bis) en de sluiting van ondernemingen of afdelingen ervan.

Neem contact met ons op