relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Vastgoed- en bouwrecht - Omgeving (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu)

Wijziging standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek

Apr 13, 2023
Wijziging standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek

Voor het opstellen van bodemonderzoeks- en saneringsrapporten, stelt de OVAM standaardprocedures ter beschikking. De standaardprocedures worden vastgesteld bij besluit van de Vlaams minister, bevoegd voor het leefmilieu. Als aanvulling op de standaardprocedures stelt de OVAM ook een aantal codes van goede praktijk en leidraden beschikbaar.

Op 7 maart 2023 (B.S. 17 maart 2023) werd een wijziging goedgekeurd van de standaardprocedure voor de opmaak van een oriënterend bodemonderzoek in het kader van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006.

Vanaf 1 april 2023 zal deze nieuwe standaardprocedure in werking treden. Er is een overgangsperiode voorzien. Bodemonderzoeken die ingediend worden vanaf 1 augustus 2023 moeten voldoen aan de nieuwe standaardprocedure. Voor rapporten die ingediend worden na 31 maart 2023 en voor 1 augustus 2023 kan men kiezen om te werken volgens de oude of de nieuwe standaardprocedure.

Het is niet mogelijk om beide standaardprocedures te combineren. OVAM verzoekt dan ook om duidelijk te vermelden welke versie van de standaardprocedure werd gebruikt om het rapport op te stellen.

Meer info kan u terugvinden op de website van OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/standaardprocedures-bodemdecreet.  

Ontdek onze verregaande expertise in omgevingsrecht en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen over bodemsanering.

Reiner Tijs