relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Vlaams Onteigeningsdecreet een stapje dichterbij

Mar 30, 2016

De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van decreet over onteigening voor het algemeen nut. Dit decreet bevat één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest. Over dit voorontwerp van Onteigeningsdecreet zullen nog diverse adviezen worden ingewonnen van o.a. de SARO, de Vlaamse Woonraad, de MiNa-raad, de SERV, de Raad van State… Wij volgen het verder op.