relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Kantoornieuws - Aanneming

Verzekering “alle bouwplaatsrisico’s” (“ABR”)

Oct 6, 2016

Omwille van de toenemende complexiteit en omvang van het bouwproces stellen de bouwheer, de architect, de ingenieur, de aannemer en zijn onderaannemers zich bloot aan verschillende risico’s. Door deze toenemende risico’s moeten zij zich meer en meer gaan verzekeren. Hiervoor bestaan er diverse gespecialiseerde verzekeringspolissen, waaronder de verzekering alle bouwplaatsrisico’s (“ABR-verzekering”). Het dekkingsgebied van de ABR-verzekering is zeer ruim. De polis dekt bijvoorbeeld de technische werfrisico’s, die verband houden met de bodemgesteldheid, het grondwaterniveau en de geografische situering van de werf. Daarnaast bestaan ook mogelijke externe risico’s zoals het klimaat, risico’s op diefstal of vandalisme en mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden. De ABR-verzekering biedt bescherming tegen bovenstaande risico’s en dit voor iedereen die meewerkt aan de totstandkoming van het bouwwerk. Voorheen diende men voor elk risico een aparte verzekering af te sluiten, waardoor verschillende polissen naast elkaar bestonden. Het voordeel van de ABR-verzekering is men dat men de risico’s op globale wijze kan verzekeren in één dezelfde polis.