relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Stedenbouwkundige richtlijnen?

Jun 7, 2016

Reiner TIJS publiceerde een bijdrage in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw: “Stedenbouwkundige richtlijnen als alternatief instrument voor regelgeving?” Hierin wordt nagegaan of vormen van “pseudo-wetgeving” een alternatief kunnen vormen voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. Dit behoeft een genuanceerd antwoord. Lees hierover meer in TROS 2016, nr. 81, p. 69 ev.