Kantoornieuws

Stedenbouwkundige richtlijnen?

Jun 7, 2016

Reiner TIJS publiceerde een bijdrage in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw: “Stedenbouwkundige richtlijnen als alternatief instrument voor regelgeving?” Hierin wordt nagegaan of vormen van “pseudo-wetgeving” een alternatief kunnen vormen voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. Dit behoeft een genuanceerd antwoord. Lees hierover meer in TROS 2016, nr. 81, p. 69 ev.    

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by