relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Reiner Tijs schrijft ‘stedenbouwkundige verordeningen’

Dec 23, 2015

Reiner Tijs publiceert het boek ‘Stedenbouwkundige verordeningen’. De opmaak en toepassing van stedenbouwkundige verordeningen stellen geregeld heel wat praktische en juridische problemen. In dit boek worden de regels en beginselen die hierop van toepassing zijn op een logische, systematische en schematische manier toegelicht. Daarbij worden ook een aantal juridische, praktische en legistieke wenken gegeven die bij het redigeren, interpreteren en toepassen hiervan hun nut kunnen bewijzen. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij die Keure en kan daar ook besteld worden (http://juridischeuitgaven.diekeure.be/nl-be/catalogus/ros-bouwrecht-agrarisch-rech--867/stedenbouwkundige-verordeningen-6951). Het boek vormt een specifiek topic uit het ruimtelijke ordeningsrecht. Voor wie een meer globaal overzicht wenst, kan verwezen worden naar het boek ‘Ruimtelijke ordening in Vlaanderen’ dat Reiner Tijs recent ook publiceerde bij uitgeverij Politeia (zie ons vroegere blogbericht).