relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Opgelet: het publieke omgevingsloket toont niet àlle informatie!

Dec 3, 2018

Er zijn allicht al veel ‘ongelukken’ gebeurd met het publieke omgevingsloket. Veel mensen denken dat zij daarop de informatie van het aanvraagdossier volledig kunnen bekijken om op basis daarvan een bezwaarschrift in te dienen. Fout. Dit publieke omgevingsloket toont niet alle informatie. Ontbrekende informatie op dit loket heeft ook geen invloed op de geldigheid van het openbaar onderzoek. Zo staat te lezen in de nieuwsbrief van het omgevingsloket: “Het publieke omgevingsloket is bedoeld voor het indienen van een digitaal bezwaar of een digitaal beroepsschrift. Daarbij volstaat het dat enkel de identificatie van het project (bijvoorbeeld het OMV-nummer) in het publieke omgevingsloket wordt vermeld. Inhoudelijke gegevens en plannen moeten eigenlijk niet op het publieke loket worden gezet, omdat het altijd de gemeente is die moet instaan voor de terinzagelegging. Het publieke omgevingsloket vervangt ook niet de verplichte publicatie op de gemeentelijke website. De Vlaamse overheid wil de lokale besturen ondersteunen door toch inhoudelijke gegevens op internet te publiceren. Dat betekent niet dat zomaar álle informatie via het publiek omgevingsloket toegankelijk mag worden, want bv. auteursrechtelijk beschermde, privacygevoelige en vertrouwelijke informatie mag niet via het internet getoond worden. Een burger die het volledige dossier wil inzien, zal zich dus tot de gemeente moeten wenden. Het ontbreken van bepaalde stukken heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid van het openbaar onderzoek en de bekendmaking. Omdat terinzagelegging via het internet niet verplicht is, kunnen er immers niet ‘te weinig’ gegevens op het publieke omgevingsloket staan. Vooral bij projecten die enkel milieuaspecten inhouden, is de informatie die vandaag gepubliceerd wordt eerder beperkt. We willen de bestaande dienstverlening de eerste helft van 2019 nog uitbreiden en meer informatie aanbieden via het internet. Er zullen pdf’s worden beschikbaar gesteld van -bijvoorbeeld- de statistische gegevens van de stedenbouwkundige handelingen of de rubrieken van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten. De publicatie van de gegevens op het publieke omgevingsloket gebeurt automatisch. Een lokale overheid heeft geen invloed op de informatie die wordt gepubliceerd: zij kan geen extra gegevens op het loket plaatsen of gegevens verwijderen. Wanneer er toch informatie verwijderd moet worden, kan de gemeente dat vragen aan de eerstelijnshelpdesk van het loket. Gegevens die na het indienen van de aanvraag worden aangereikt, kunnen overigens niet gepubliceerd worden om technische redenen. Pas vanaf het ogenblik dat er met projectinhoudversies gewerkt wordt (eerste helft 2019) zal de informatie die na het indienen wordt toegevoegd of gewijzigd wél in het publiek loket zichtbaar zijn.” Zo is het ondertussen ook wel duidelijk dat de burger extra waakzaam moet zijn en alleszins geen blind vertrouwen mag hebben over wat ‘digitaal’ wel of niet ‘op het internet’ terug te vinden is. Goed advies is goud waard. Voor vragen kan u bij ons terecht: r.tijs@forumadvocaten.be