relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Onteigeningsdecreet gepubliceerd

May 2, 2017

In het Belgisch Staatsblad van 25 april 2017 werd het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 gepubliceerd. Het treedt pas in werking op een nog door de Vlaamse Regering vast te stellen datum. Reiner TIJS bereidt momenteel een publicatie voor waarbij het nieuwe onteigeningsdecreet gekaderd wordt binnen de ruimere rechtsbescherming tegen eigendomsaantastingen. Wij houden u dan ook verder geïnformeerd.