relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Mogelijkheid tot het bijstellen van vergunningsvoorwaarden uitgebreid!

Dec 3, 2020
Mogelijkheid tot het bijstellen van vergunningsvoorwaarden uitgebreid!

Welke voorwaarden en vanaf wanneer?

Het bijstellen van milieuvoorwaarden was reeds mogelijk. Sinds 3 november 2020 is het ook mogelijk om de voorwaarden opgenomen in een omgevingsvergunning te laten bijstellen conform art. 82/1 Omgevingsvergunningsdecreet (hierna 'OVD'). Meer bepaald gaat het over de voorwaarden inzake ruimtelijke ordening, kleinhandel of vegetatiewijziging.

De verkavelingsvoorwaarden vallen hier uiteraard niet onder. Daarvoor wordt er immers een afzonderlijke procedure voorzien in het omgevingsvergunningsdecreet (art. 84-86 OVD).

 

Wie kan dit aanvragen?

De voorwaarden die in de omgevingsvergunning worden opgelegd, kunnen enkel gewijzigd worden op vraag van de vergunningshouder of de exploitant. De milieuvoorwaarden kunnen daarentegen worden gewijzigd ambtshalve door de bevoegde overheid via een gemotiveerd initiatief, dan wel op het gemotiveerd verzoek van derden of andere ‘instanties’ (art. 82 OVD).

 

Procedure

De procedure voor het bijstellen van de omgevingsvergunning wordt verder geregeld in de artikelen 87-89 OVD met betrekking tot de procedure in eerste administratieve aanleg en het artikel 90 OVD inzake de procedure in graad van administratief beroep.

 

Joëlle Gillemot en Reiner Tijs