Kantoornieuws

Landbouwbedrijven in landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Aug 25, 2015

In landschappelijk waardevol agrarisch gebied moet een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning / milieuvergunning getoetst worden aan een planologisch criterium en aan een esthetisch criterium. Vooral dit laatste blijkt steeds meer een struikelblok te zijn. Steeds meer landbouwbedrijven komen in de problemen wanneer hun vergunning (bv. door omwonenden) bestreden wordt. De Raad voor Vergunningsbetwistingen is bijzonder streng voor wat de motivering van het esthetisch criterium betreft. De voorbereiding van dergelijke aanvragen dient, meer nog dan anders, zeer zorgvuldig te gebeuren. De opmaak van een erfbeplantingsplan kan daarbij een belangrijk element vormen. Al lijkt ook dit tegenwoordig met een steeds strengere rechtspraak, geen zekerheid meer te bieden… Het is de vraag hoe dit verhaal verder zal evolueren en of ook de houdbaarheidsdatum hiervan overschreden zal worden… We volgen het verder op.

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by