relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Kantoornieuws - Aanneming

Het nieuwe insolventierecht – wijzigingen betreffende de bestuurdersaansprakelijkheid

May 22, 2018

De Wet van 11 augustus 2017 voorziet in een nieuw Boek XX dat zal worden toegevoegd aan het Wetboek van Economisch Recht. Dit Boek smelt de WCO en de faillissementswet samen met het oog op een coherente en leesbare wetgeving dewelke ook inhoudelijk grondig wordt gewijzigd. In Titel VII van Boek XX worden een aantal bestaande wetsbepalingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid overgeheveld van het vennootschapsrecht naar het insolventierecht, zijnde de bestaande aansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement en de bestaande objectieve aansprakelijkheid voor niet-betaalde sociale bijdragen in hoofde van bestuurders of zaakvoerders die in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het faillissement betrokken zijn geweest bij minstens twee faillissementen of vereffeningen waarbij RSZ-schulden onbetaald zijn gebleven. Daarnaast voert de wetgever een nieuwe aansprakelijkheidsregel in, dewelke in de rechtspraak en rechtsleer reeds gekend is als “wrongful trading”. Dit betreft een aansprakelijkheidsvordering – dewelke enkel kan worden ingesteld door de curator – wegens het in stand houden van een reddeloos verloren onderneming, waarbij de schulden de baten overtreffen. Onder bepaalde voorwaarden kan men zodoende persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van de schulden van de onderneming ten belope van het tekort. De wetgever wenst ondernemingen op die manier aan te zetten om zo snel mogelijk actie te ondernemen, en niet wanneer het reeds te laat is. Het nieuwe insolventierecht is van toepassing op insolventieprocedures na 1 mei 2018.