relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Europese rechtspraak

May 6, 2014

Maakt de uitwijzing van een zieke ex-gedetineerde een schending uit van art. 2, 3 en/of 8 van het EVRM? Op 17 april 2014 nam het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een beslissing in het dossier PAPOSHVILI/Belgische Staat, kijk snel naar het oordeel van het Hof in deze zaak: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-142737