relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Kantoornieuws - Aanneming

Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

Mar 10, 2015

Voor drie Vlaamse (gewestelijke) administratieve rechtscolleges, met name de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, wordt met het decreet van 4 april 2014 een overkoepelende structuur gecreëerd.